Termeni și condiții de participare la evenimentele Fundației CCU

Conform statutului Fundației CCU, la evenimente organizate de aceasta pot participa numai persoanele care împărtășesc valorile Competență, Corectitudine și Utilitate. Acest aspect este valabil și pentru invitații Fundației CCU și pentru eventualii participanți plătitori.

Fundația CCU își propune să asigure condiții bune și sigure pentru desfășurarea evenimentelor, în așa fel încât acestea să-și atingă scopul.

Participarea la evenimentele CCU se face exclusiv și condiționat de:

  • solicitare scrisă din partea persoanei interesante, acceptată de Fundația CCU prin alocarea locului/locurilor; în cazul persoanelor juridice se va specifica în clar datele de identificare ale fiecărei persoane fizice pentru care se solicită participarea;
  • invitație din partea Fundației CCU, confirmată în scris de persoana invitată cu cel puțin 3 zile înainte de data evenimentului.

Solicitarea scrisă și confirmarea constituie angajament din partea participanților de a respecta prezentul regulament (Termeni și Condiții).

Participanții la evenimentele CCU își asumă obligația unei ținute și a unui comportament decente, în respect față de participanți și organizatori.

Fundația CCU îți rezervă dreptul de a NU permite, a limita accesul și/sau de a evacua de la evenimente persoanele care perturbă desfășurarea acestora, fără nici o obligație din partea organizatorului.

Fundația CCU va procesa datele cu caracter personal ale participanților în acord cu Politica sa de securitate ce poate fi accesată la sediul Fundației sau aici: Politica de confidențialitate .

Intrarea la eveniment este permisă până la ora de începere anunțată sau în pauze.

Un participant plătitor, acceptat sau care a confirmat prezența la un eveniment, NU poate transfera locul plătit/alocat altei persoane, dar poate renunța la participare anunțând în scris acest lucru cu cel puțin 3 zile înainte de data evenimentului. Dacă un participant NU anunță că renunță în termenul de mai sus, sau absentează de la eveniment, se consideră că a beneficiat de el, fără nici o obligație viitoare din partea Fundației CCU.

Dacă un eveniment NU are loc din cauza Fundației CCU și a fost reprogramat, participanții au dreptul să se retragă printr-un mesaj scris în termen de 3 zile de la anunțarea noii date de desfășurare, altfel considerându-se că acceptă participarea la noua dată fixată pentru eveniment.

Participanții plătitori, în cazul evenimentelor de la care se retrag în termen sau care au fost anulate de Fundația CCU, au dreptul să solicite în termen de maxim 30 zile restituirea sumelor plătite, după acest termen sumele nesolicitate rămânând la dispoziția Fundației CCU.

Orice persoană care împărtășește valorile Competență, Corectitudine și Utilitate poate solicita să participe la orice eveniment gratuit ce va fi organizat de Fundația CCU.

Membrii Fundației CCU au prioritate să participe gratuit la evenimentele CCU, astfel:

  • persoanele fizice și persoanele juridice cu mai puțin de 8 angajați: o participare gratuită la un eveniment, pe an;
  • persoanele juridice cu mai mult de 9 angajați: un număr de MIN(INT(nr. angajați/8); 8) participări gratuite la 1 sau mai multe evenimente, pe an.

Alocarea locurilor gratuite disponibile la un eveniment se va face în ordinea datei solicitării/confirmării și în baza istoricului solicitantului (numărul de participări la evenimentele CCU în ultimul an plătite/gratuite, activități de voluntariat pentru Fundația CCU), de principiu astfel:

  • în prima etapă se vor aloca:
    • maxim 40% din locurile gratuite disponibile la eveniment: membrilor Fundației CCU care au prioritate;
    • maxim 25% din locurile gratuite disponibile la eveniment: membrilor Fundației CCU fără prioritate și invitaților care au confirmat;
  • în a doua etapă, locurile gratuite rămase libere se vor aloca: solicitanților nemembri, precum și membrilor ce au solicitat și invitaților ce au confirmat, dar NU li s-a putut aloca loc la finalul primei etape.

Fundația CCU, NU poate fi ținută sub nici o formă responsabilă de modificarea numărului de locuri gratuite disponibile, neacceptarea unei solicitări, anularea sau reprogramarea unui eveniment, sau să i se ceară clarificări în acest sens.

Participanții acceptă că pot fi situații în afara puterii și răspunderii Fundației CCU (neprevăzute, de forță majoră) care pot influența negativ evenimentele. Fundația CCU, NU își asumă răspunderea pentru conținutul materialelor/prelegerilor prezentate la evenimente, deși va urmări ca acestea să servească scopului/temei propus(e). Fundația CCU, NU își asumă răspunderea pentru faptele unor terțe părți și/sau ale participanților la evenimente și scontează pe sprijinul oamenilor Competenți, Corecți și Utili pentru buna desfășurare a acestora.

Solicitanții, invitații și participanții la evenimente, vor transmite feedback dacă doresc acest lucru în vederea îmbunătățirii activității Fundației CCU.

În cadrul Evenimentelor organizate de Fundatia CCU sunt realizate materiale video şi foto care sunt ulterior folosite în scopuri promoţionale prin publicarea pe site-ul Fundaţiei CCU, paginile de social-media proprii sau ale partenerilor ei, canalul de youtube.

Prin participarea la Eveniment, vă daţi acordul pentru realizarea materialelor audio/foto/video/scrise, ce urmează a fi folosite în condiţiile mai sus arătate, atât de Fundaţia CCU cât şi de partenerii acesteia şi în cadrul altor Evenimente/proiecte.

Vrei să afli mai multe despre noi ? Suntem aici ca să ne contactezi.