NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.    Introducere

Protecția datelor este foarte importanta pentru noi. Va respectam intimitatea si viată personala. Prin urmare, va vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați serviciile din cadrul societății noastre având următoarele date de identificare:

Fundația Competenți, Corecți și Utili – CCU, cu sediul social în București, str. Progresului, nr. 134 -138, corp B, parter, sectorul 5, înregistrată la Judecătoria Sector 5 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: nr. 25887 / 302 / 2017, CUI 38637540, tel: 0748.116.116, e-mail: office@ccu-ccu.ro, reprezentată legal de Președinte Cristian VARBAN (denumita pe scurt „Fundatia CCU” „Societatea” sau “Operatorul”).

Fundatia este responsabila pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea in limba engleza GDPR sau in limba romana RGPD). Suplimentar, fundația se conformează si cu legislația primara din Romania: Legea nr 190/2018 si cea secundara (deciziile președintelui autorității de supraveghere ANSPDPC) sau instrucțiunile de lucru recomandate de Consiliul European de protecția datelor (EDPB, fostul WP Art.29)

Aceasta politica de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activități care includ colectarea, utilizarea si eventualul transferul) datelor comunicate direct sau indirect către Fundație, precum si utilizarea datelor cu caracter personal culese de angajații săi din surse publice in scopul furnizării serviciilor agreate:

 • Organizarea de evenimente cum ar fi, nelimitativ:
  • schimburi de opinii și dezbateri;
  • colocvii, prezentări și prelegeri;
  • conferințe și simpozioane;
  • expoziții
 • Organizarea de sondaje de opinie, studii sociologice și dezbateri publice;
 • Pregătirea, editarea, realizarea și eventuala difuzare de materiale informative audio-video, publicații (cărți, articole etc.), emisiuni de radio, de televiziune, filme, materiale și mijloace de comunicare în spațiul virtual și orice alte forme de informare/comunicare individuală și publică;
 • Informarea publică a listei membrilor de onoare (tabloul de onoare) conținând: datele de identificare, domeniul de activitate, modul în care aplică valorile Competență, Corectitudine și Utilitate și rezultatele obținute (în limita informațiilor ce NU pot fi considerate publicitate), prin orice modalitate de informare disponibilă, atât în spațiul fizic cât și în cel virtual;
 • va acorda premii unor persoane fizice sau juridice ce au avut o contribuție deosebită la identificarea, promovarea și/sau la evaluarea gradului de conștientizare a modului de interacțiune socială bazat pe valorile Competență, Corectitudine și Utilitate, la aplicarea, evaluarea rezultatelor și/sau la actualizarea modului de interacțiune ce conduce la maximizarea Succesului / a stării de Bine / a Plus Valorii;
 • Acordarea de premii unor persoane fizice sau juridice ce au obținut rezultate deosebite prin aplicarea valorilor Competență, Corectitudine și Utilitate;
 • Acordarea, pe bază de selecție și în limita fondurilor alocate, a burselor de studii anuale pentru domenii de maximă utilitate, membrilor de onoare / aderenți ai Fundației CCU care se implică activ în viața de organizație, fără posibilități materiale, și/sau copiilor acestora care împărtășesc și aplică valorile Competență, Corectitudine și Utilitate;
 • Desfășurarea de activități de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, școli profesionale și tehnice, liceal, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și serviciile conexe acestora;
 • Desfășurarea de activități de formare profesională a adulților și serviciile conexe acestora sub forma de seminarii, cursuri sau alte metode echivalente;
 • Colectarea de donații pentru finanțarea activităților menționate in statutul Fundației;
 • Asigurarea de asistenta in dezvoltarea carierei, dezvoltare si consiliere vocaționala prin intermediul unor parteneri specializați in psihologie.

 

Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabila privind protecția datelor, dar daca, din orice motiv, termenii stabiliți in cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea sa ne comunicați obiecția dvs. la adresa dpo@fundatiaccu.ro, urmând sa va răspundem punctual.

2.    Definiții

1.1 Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se refera la dumneavoastră personal si potențial la alte persoane din cadrul familiei sau a oricăror persoane implicate in activitățile mai sus menționate la punctul 1.

Acestea includ:

 • date de identificare si caracteristici personale (nume, prenume, număr telefon, email);
 • in cazul membrilor ce desfășoară activități in cadrul Fundației, se prelucrează date despre experiența profesionala, competente, activități uzuale;
 • in cazul persoanelor vizate desemnate câștigătoare a unor burse, ajutoare financiare de orice natura, se vor prelucra suplimentar: CNP si/sau date adresa de reședința, cont bancar;
 • in cazul persoanelor vizate ce efectuează donații se colectează contul bancar (daca acesta este furnizat, suplimentar datelor de identificare a persoanei vizate) si numărul de tranzacție efectuat la operatorul împuternicit. Fundatia nu retine datele cardului sau alte detalii aferente, tranzacția fiind realizata de împuternicit.
 • in cazul evenimentelor desfășurate prin intermediul mediilor sociale (Facebook, etc) se vor înregistra si datele de identificare din respectivele aplicații; se pot prelucra si informații preluate din aplicații de comunicare de tip Whatsapp.

1.2 Volumul serviciilor furnizate

In cele ce urmează, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe serviciile existente puse la dispoziția dumneavoastră: sistemul de gestiune relație cu persoanele vizate (CRM intern găzduit la furnizor – platforma Software as a Service), sisteme de tip “cal – center”, sisteme de mesagerie electronice (Microsoft 365), sau localizat prin intermediu site-ului web www.fundatiaccu.ro.

In cazul serviciului de baza, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relației cu persoana vizata sau persoanele împuternicite de acesta, a solicitării de implicare in activitățile Fundației, de participare la evenimentele, cursurile, seminariile sau orice alt tip de eveniment similar, sau la participarea de concursuri de acordare de suport financiar/burse. Toate informațiile colectate despre dumneavoastră sunt strict folosite pentru scopul contractual comun agreat pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat direct de dumneavoastră sau de împuterniciții dumneavoastră si/sau respectiv a contractelor semnate – acolo unde este cazul. Fundatia noastră deține si alte sisteme operaționale interne cu scopul acoperirii cerințelor si oferii suportului necesar desfășurării serviciilor contractate, prin care tranzitam informațiile colectate cu scopul oferirii celor mai bune servicii aferente solicitării primite.

3.    Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizării aplicațiilor puse la dispoziție

In contextul utilizării celor doua aplicații, ne puneți la dispoziție in scopul înregistrării si prin aceasta, pentru prestarea serviciilor noastre de baza, următoarele date cu caracter persona, menționate anterior la pct. 1.1, datele fiind colectate funcție de tipul solicitării, nu toate categoriile fiind necesare.

 

Datele in mod normal sunt prelucrate prin intermediul platformei web accesibile la adresa www.fundatiaccu.ro (având la baza o platforma WordPress găzduita la furnizorul Romarg), respectiv prin intermediul unor aplicații secundare de tip Office365/Microsoft365, CRM sau posibil aplicații puse la dispoziție de parteneri cu care Fundatia are o relație de tip operator – operator (de ex. aplicația pentru testele vocaționale puse la dispoziție de partenerul psihiatru)

Ca si solicitant de servicii sau participant activ la activitățile desfășurate de Fundație aveți opțiunea de a solicita modificarea datelor deja colectate sau transmise anterior, sau colectate de Fundație, in conversații directe sau prin transmiterea unei notificări electronice (posta electronica, servicii poștale clasice, curierat) către echipa noastră, urmând ca modificările sa fie efectuate imediat.

Deși Fundația nu prelucrează în mod sistematic, ca o regulă, datele personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, deci principalul obiect de activitate al Fundației CCU nu se bazează pe prelucrarea acestor tipuri de date, există totuși situații în care prelucrarea acestui tip de date este întâlnită. La momentul actual, o astfel de activitate este reprezentată de prelucrarea datelor personale ale elevilor și studenților care, încadrându-se în anumite condiții, aplică pentru obținerea unor burse private acordate de Fundația noastră prin intermediul unui program special. Este de la sine înțeles faptul că această situație specială intervine deoarece, printre elevii care aplică în cadrul programului nostru, există și cei care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În cazul în care va interveni o altă situație în care vom prelucra date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, vom actualiza această notă de informare în mod corespunzător.

Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale în scopul acordării burselor, în general, și referitoare la prelucrarea datelor personale ale persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 16 ani, în special, veți regăsi la Secțiunea 6 a acestei note de informare.

Informațiile colectate despre dumneavoastră nu sunt transferate către parteneri sau împuterniciții noștri decât in scopul efectuării serviciilor agreate anticipat cu dumneavoastră, acolo unde este posibil solicitările făcute de dumneavoastră fiind transmise fără a fi însoțite de date cu caracter personal. Excepția o reprezintă cazurile instituțiilor din componenta Guvernului României, autorităților de reglementare menționate, autorităților publice centrale sau locale sau instituțiile judecătorești ce sunt implicate in procesul de restituire/retrocedare si care au obligativitatea verificării întregului proces conform instrucțiunilor legale existente, orice corespondenta fiind trasabil identificata in sistemele noastre interne.

 

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing/publicitate

Prin declarația dvs. de consimțământ pentru primirea informațiilor si publicității, dorim sa va informam despre produsele, serviciile, concursurile, sondajele si promoțiile actuale. Datele furnizate vor fi folosite pentru încadrarea pe un anumit specific, zona de interes astfel încât informațiile furnizate sa fie pertinente si utile pentru solicitarea dumneavoastră.

Daca ați optat (numai in cazul acordării unui consimțământ separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin posta, va vom prelucra date ca numele, prenumele, adresa.

Daca ați optat (numai in cazul acordării unui consimțământ separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin email, vom prelucra adresa dvs. de email, care a fost verificata in prealabil.

La alegerea primirii notificărilor pe telefonul dvs. mobil, vom prelucra numărul dvs. de telefon mobil.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pieței

Prelucram datele dvs. cu caracter personal in scopul cercetării de piața si sondajelor de opinie. In acest scop, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv in scopuri statistice, neputând fi făcute corelații cu dvs. in nicio situație. Puteți sa revocați in orice moment aceasta prelucrare a datelor, cu efect pentru viitor, fără a va expune motivele. In acest scop puteți alege din modurile menționate in declarația de confidențialitate (va rugam sa vedeți mai jos).

 

Aceasta prelucrare a datelor servește la îmbunătățirea scopurilor noastre menționate in declarația de confidențialitate, in mod special la îmbunătățirea ofertelor de servicii care prezinta o mai mare relevanta pentru dvs. Respectam protecția clienților noștri prin faptul ca efectuam cercetarea de piața cu date anonimizate.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării de burse de către Fundația Competenți, Corecți, Utili

O altă activitate desfășurată de fundația noastră, care presupune colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal, este cea care are ca scop acordarea de burse unor elevi și studenți care provin din familii ale căror venit mediu lunar pe membru de familie nu depășește o anumită sumă, stabilită de către noi, printr-un Regulament de acordare a burselor.

Așa cum este normal, printre aplicații pentru astfel de burse se vor regăsi și elevi minori ce nu au împlinit încă vârsta de 16 ani. În acest sens dorim să precizăm faptul că Fundația CCU, deși nu prelucrează în mod sistematic, ca regulă, date cu caracter personal provenite de la persoane vizate care nu au împlinit vârsta de 16 ani, în speța descrisă mai sus se va regăsi într-o astfel de situație. Pe lângă prelucrarea datelor cu caracter personal provenite de la astfel de persoane, cu ocazia acordării burselor, vom prelucra și datele părinților/tutorilor aplicaților. Este important de precizat acest aspect, deoarece prelucrarea datelor personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani are parte de un tratament diferențiat în ceea ce privește temeiurile de prelucrare ale acestor date.

Mai exact, aceste date pot fi:

 • nume și prenume (atât a persoanelor care aplică pentru bursă, cât și a părinților/tutorilor lor și a altor membri de familie) plus alte date regăsite în copiile actelor de identitate pe care ni le puneți la dispoziție în scopul întregirii dosarului de bursă, precum: CNP, adresă de domiciliu și alte date de identificare. Dorim să precizăm faptul că cele din urmă date menționate nu vor fi prelucrate de noi cu ocazia acordării bursei, ci doar vom intra în contact cu ele cu ocazia studierii dosarului depus de către persoana vizată;
 • date financiare cuprinse în documentele doveditoare, care sunt parte integrantă din dosarul de acordare a bursei, cuprinse în adeverințele de venit, cupoanele de pensie, certificatele de atestare fiscală eliberate de primării, declarațiile pe proprie răspundere dată la notar- prin care părintele fără venituri atestă lipsa acestora și în alte documente justificative pe care fundația noastră le va preciza în condițiile de alcătuire ale dosarului.
 • date referitoare la educația aplicatului, care reies din adeverința eliberată de instituția de învățământ- aceasta atestă calitatea de integralist, media de absolvire a semestrului încheiat și faptul dacă elevul/studentul beneficiază de bursă din parte instituției de învățământ căreia îi aparține.

 

Ca temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal ale aplicaților, în scopurile enunțate mai sus, ne bazăm pe temeiul contractual dat de contractul de sponsorizare, prin intermediul căruia este acordată bursa privată. În cazul prelucrării datelor personale ale părinților/tutorilor sau ale celorlalți membri de familie (frați, surori sau alte persoane aflate în grija familiei), aceasta este realizată având la bază obligația legală de a verifica veridicitatea situației financiare prezentate în dosarul de bursă, situație ce constituie principalul și singurul criteriu de acordare a burselor către elevii/studenții aplicanți. Pentru cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, dorim să facem următoarea distincție: în cazul aplicanților cu vârsta sub 16 ani există o obligație legală de a confirma prelucrarea datelor lor prin acordarea consimțământului, ce va avea loc prin intermediul părintelui/tutorelui său, care va semna în numele și pe seama acestuia, în calitate de reprezentant legal.

 

Ca precizare suplimentară, dorim să vă informăm despre faptul că, odată cu înaintarea actelor necesare pentru acordarea bursei private, ne puneți la dispoziție copii de pe actele dvs. de identitate sau chiar exemplare în original ale unor acte doveditoare (ex: adeverința de la instituția de învățământ, adeverința de salariu, declarația pe proprie răspundere etc). Acestea vor fi folosite de către Fundație doar în scopul analizării dosarului si a acordării burselor. Ulterior acestui moment, toate documentele fizice- copii sau originale- vor fi distruse. Vom păstra doar datele personale ale aplicanților aleși pentru acordarea burselor. Perioada de stocare ale acestor date se întinde în primul rând, pe perioada de acordare a bursei (6 luni), prelungindu-se apoi, la încheierea acordării bursei pentru încă 3 ani.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul testelor vocaționale puse la dispoziție prin intermediul programelor CCU

Asemănător scopului evidențiat în paragraful anterior, Fundația CCU ocazionează prelucrarea datelor cu caracter personal și în cadrul programului de evaluare si consiliere vocaționala, prin care pune în mod gratuit la dispoziția elevilor de clasa a X a, a XI-a, respectiv a XII-a, teste vocaționale, prin intermediul cărora aceștia pot primi îndrumările necesare în cariera viitoare. Aceste teste vocaționale sunt desfășurate cu sprijinul și sub îndrumarea unui psiholog specializat cu care CCU a încheiat un contract de colaborare; pentru garantarea siguranței prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (relație de tip operator-operator).

În cadrul acestei activități de prelucrare persoane vizate pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sunt elevii de clasa a X a, a XI-a, respectiv a XII-a care beneficiază de programul pus la dispoziție de către Fundația CCU, prin care parcurg anumite teste vocaționale. Datele acestora sunt prelucrate având în vederea atingerea scopului programului, și anume, sprijinul și îndrumarea necesară în cariera viitoare, fără o folosire ulterioara in alte scopuri

 

Activitatea in scopul acestui program este destinata copiilor cu vârste de peste 16 ani, unde conform art. 8, alin 1 consimțământul prelucrării datelor nu trebuie reconfirmat de parinte/tutore.

Deși este puțin probabil ca în cadrul acestui program să fie implicate persoane ce nu au împlinit încă vârsta de 16 ani -dat fiind faptul că aplicanții din acest context sunt elevi de clasa a XI-a și a XII-, în eventualitatea în care ar apărea o astfel de speță, CCU își asumă obligația ca prelucrarea datelor personale ale acestora să fie realizată în concordanță cu art. 8 din GDPR, respectiv se va asigura confirmarea consimțământului dat de aceștia de către părintele/tutorele printr-o procedura manuala sub semnătura olografa.

Așadar, în cadrul acestui program vom prelucra următoarele tipuri de date:

 • nume;
 • prenume;
 • sex
 • vârsta
 • număr de telefon;
 • adresă de e-mail;
 • judeţul de domiciliu
 • liceul în care își desfășoară activitatea de învățământ elevii care vor intra în acest program de testare vocațională.

Mai exact, persoanele vizate oferă aceste date cu caracter personal prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul Fundației CCU, și pe care îl puteți regăsi aici. Mai apoi le este înregistrată solicitarea, iar aceste date sunt transmise psihologului specializat care va efectua testarea vocațională. Mai departe, datele cu caracter personal sunt prelucrate și de către psihologul psihoterapeut. În plus, datele dvs. cu caracter personal sunt folosite în cele din urmă de către psiholog în scopul de a iniția sesiuni online, în care vor fi discutate rezultatele testării (mai exact, adresa de e-mail, numele și prenumele vor fi folosite pentru a se trimite invitații de participare la sesiunea on-line)

Ca o idee cuprinzătoare, precizăm faptul că datele prelucrate vor fi folosite în scopul de a înregistra solicitările de participare la acest program, de a centraliza rezultatele testării și de a le comunica ulterior către participanți.

De-asemenea, precizăm faptul că această prelucrare de date are loc în baza temeiului contractual și al interesului legitim, având ca finalitate realizarea activității de sprijin și îndrumare vocațională.

8. Durata stocării datelor

Datele dvs. de utilizare, precum si datele referitoare la solicitările dvs. vor fi păstrate o perioada determinata de 3 ani de la încetarea relației. In cazul in care in cadrul relației contractuale au intervenit si tranzacții financiare, datele dumneavoastră vor fi păstrate pe întreaga durata a realizării activității plus perioada de 5 ani ulterioara. In cazul, extrem de rar, in care suntem nevoiți sa raportam tranzacțiile la autorității de reglementare in domeniu atunci perioada se poate prelungi la 7/10 ani.

 

8. Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor in tari din afara Spațiului Economic European

Organizația noastră nu utilizează pentru furnizarea serviciilor si prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spațiului Economic European. In cazul in care apare necesitatea transferului de informații către eventuale entități din afara Spațiului Economic European, eventualul transfer se va putea efectua doar in baza aprobării dumneavoastră explicite (in mare majoritate a cazurilor vi se va recomanda ca acest transfer sa fie efectuat si controlat direct de către dumneavoastră).

Societatea noastră poate utiliza servicii tehnologice ce pot ajuta procesul organizațional intern:

 • sisteme de posta electronica – email, ie. Microsoft 365 (detalii aici);
 • platforma de CRM Sendinblue (detalii aici);
 • prin intermediul platformei Web Press a site-ului fundatiaccu.ro, găzduit la furnizorul ROMARG (detalii aici);
 • prin intermediul platformei Facebook (https://www.facebook.com/FundatiaCCU/) (informații suplimentare aici);
 • prin intermediul canalului de YouTube (link canal) (detalii nota de informare Google: aici);
 • prin intermediul platformei Linkedin, link, (detalii nota de informare aici);
 • platforma de comunicare Zoom (se înregistrează doar adresa de email pentru transmiterea invitației, acestea fiind eliminate imediat după eveniment);
 • platforma de comunicare SMS oferita de Orange Romania Bizpack (se înregistrează doar numărul de telefon pentru transmiterea informației necesare/invitației, dupa care datele sunt șterse);
 • in cazul efectuării de donații, prin intermediul platformei „Euplatesc.ro” (detalii aici);

toate aplicațiile asigurând ca rezida in interiorul Spațiului European la furnizorii agreați cu care Societatea are contracte valide ce asigura la rândul lor conformarea si protecția datelor cu caracter personal conform GDPR.

 

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obținute din următoarele surse:

 • direct de la dvs. atunci când: solicitați inițierea serviciilor, activităților aceasta putând-se efectua fie direct prin intermediul platformei fundatiaccu.ro, fie prin telefon sau email;
 • prin activitățile pe care le desfășurați in timpul perioadei cat beneficiați de activitățile oferite, cum ar fi informații suplimentare, istoricul conversațiilor prin intermediul diverselor canale de comunicație (mail, social media, etc);
 • de la terți, cum ar fi in cazul in care primim datele dvs. personale de la terți de unde suntem împuterniciți sa le preluam (companii, asociații din care faceți parte si cărora le-ați acordat in prealabil împuternicirea utilizării datelor.

 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise in prezenta Notificare sunt:

 • executarea unui acord de participare la activități prestabilite ale Fundației – activități echivalente contractului – temei contractual
 • executarea unui contract de donație – temei contractual
 • interesele noastre legitime si/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un acord/contract, in conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor si
 • consimțământul dvs.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe parți includ cerințele noastre de a utiliza datele dvs. personale in litigii, anchete ale autorităților, prelucrarea datelor in scop de reclama, marketing sau publicitate sau in alte scopuri legale care implica Societatea.

 

 1. Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor si a asigura utilizarea corecta a datelor, implementam masuri de securitate fizica, IT si organizaționale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucram.

Luam masuri de securitate tehnice si organizatorice pentru a va proteja datele de accesul nedorit intra-un mod cat mai amplu posibil. In afara de securizarea mediului de operare, de exemplu, in anumite zone (cont de client, formular de contact pentru site) folosim procedeul de criptare. Informațiile pe care le furnizați vor fi transmise ulterior, in forma criptata, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți.  Puteți identifica acest aspect prin faptul ca in bara de stare a browser ului dvs. apare simbolul unui lacăt închis, iar bara de adresa incepe cu „https“.

Securitatea datelor va fi ajustata in funcție de stadiul actual al tehnicii.

 

 1. Drepturile dvs.

12.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul sa solicitați oricând informații de la noi despre datele stocate despre dvs., precum si, intre altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise aceste date si despre scopul stocării. Pentru toate celelalte copii cu excepția primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplica pentru comunicarea informațiilor pe cale electronica.

 

12.2 Dreptul de retragere

Daca v-ați dat acordul cu privire la utilizarea datelor, li puteți retrage in orice moment cu efect pentru viitor (o data ce serviciile contractate au fost finalizate), fără a va expune motivele. Pentru aceasta este suficient sa trimiteți un email la dpo@fundatiaccu.ro .

De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat in anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabila, incluzând: situația in care datele  cu caracter personal nu mai sunt necesare in legătura cu scopurile prelucrării, situația in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situația in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

12.3 Dreptul de rectificare

In cazul in care datele dvs. colectate de societatea noastră sunt incorecte, puteți sa solicitați corecția acestora in orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dumneavoastra sau a reprezentantului cu care sunteți in contact.

 

12.4 Dreptul de ștergere

Aveți dreptul sa obțineți de la societatea noastră ștergerea datelor dumneavoastră, ce poate fi exercitat in anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabila, incluzând: situația in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legătura cu scopurile prelucrării; situația in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situația in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuata in orice moment, prin intermediul solicitării prin metodele deja enunțate sau utilizând datele noastre de contact generale aferente fiecărui solicitare/serviciu. De regula, datele dvs. sunt șterse imediat, dar nu mai târziu de o luna de la solicitarea acestui drept.  Daca ștergerea contravine sau menținerea datelor este necesara conform obligațiilor de păstrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementari legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevăzute de lege, in loc de ștergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. asigurând-se astfel imposibilitatea folosirii acestora in absolut nici un alt scopi decât arhivistic sau pentru audit/verificare. Daca acesta este cazul contului dvs. de client, veți primi o notificare de la noi in acest sens. După ștergerea datelor dvs., nu mai este posibila primirea informațiilor.

 

12.5. Dreptul de portari a datelor

In cazul in care ne solicitați datele cu caracter personal puse la dispoziție, daca doriți, va vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele intra-un format structurat, comun si procesabil electronic. Acesta din urma numai daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si doar aferent datelor pe care ni le-ați incredintat. Datele obținute in urma serviciilor prestate nu intra in scopul unui astfel de proces, urmând ca o discuție sa fie abordata separat.

 

12.6 Dreptul la obiecție

Aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor in condițiile si cazurile prevăzute de legea aplicabila (situații care includ prelucrarea datelor in scopuri de marketing direct), in orice moment si fără a va expune motivele. In plus, va atragem atenția ca, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate si desfășurarea programelor pentru clienți sa poată fi limitate sau sa nu mai poată fi realizate, rugând-va astfel sa analizati cu atenție înainte de transmiterea unor astfel de solicitări.

 

12.7 Drepturi extinse in ceea ce privește prelucrarea datelor in scopul evaluării personalizate

In afara de drepturile menționate mai sus, in ceea ce privește prelucrarea datelor in scopul evaluării personalizate (acolo unde este aplicabila crearea de profiluri), aveți dreptul suplimentar la intervenția umana in procesul de luare a deciziilor, dreptul de a contesta decizia si dreptul de a va exprima punctul de vedere.

 

12.8 Contact (pentru punerea in vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Daca ne contactați prin email la dpo@fundatiaccu.ro sau prin posta (sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5), informațiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dvs. si numărul dvs. de telefon, daca este cazul) vor fi stocate de noi pentru a va răspunde la întrebări, respectiv pentru a va satisface solicitarea. Ștergem datele care apar in acest context după ce spațiul de stocare nu mai este necesar sau limitam procesarea daca exista obligații de păstrare stipulate de lege.

 

 1. Dreptul de a depune plângere

Aveți dreptul sa depuneți o plângere la o autoritatea competenta de supraveghere (menționata in secțiunea 1 de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, daca sunteți de părere ca vi s-au încălcat drepturile privind protecția datelor.

 

 1. Întrebări despre protecția datelor

 

Întrebările legate de toate prelucrările de date pot fi adresate oricând la:

Adresa: sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5.

Responsabil cu protecția datelor, email: dpo@fundatiaccu.ro, telefon: 021.411.77.20

 

Nu in ultimul rând, aveți dreptul sa va adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la următoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

sau direct pagina pentru transmiterea unei plângeri:

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.

Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

 

Vrei să afli mai multe despre noi ? Suntem aici ca să ne contactezi.