NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1. Introducere

Protectia datelor este foarte importanta pentru noi. Va respectam intimitatea si viata personala. Prin urmare, va vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand utilizati serviciile din cadrul societatii noastre avand urmatoarele date de identificare:

Fundația Competenți, Corecți și Utili – CCU, cu sediul social în Bucureşti, str. Progresului, nr. 134 -138, corp B, parter, sectorul 5, înregistrată la Judecatoria Sector 5 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: nr. 25887 / 302 / 2017, CUI 38637540, tel: 0748.116.116, e-mail: office@fundatiaccu.ro, reprezentată legal de Preşedinte Cristian VARBAN (denumita pe scurt „Fundatia CCU” „Societatea” sau “Operatorul”).

Fundatia este responsabila pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind protectia datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea in limba engleza GDPR sau in limba romana RGPD). Suplimentar, fundatia se conformeaza si cu legislatia primara din Romania: Legea nr 190/2018 si cea secundara (decizile presedintelui autoritatii de supraveghere ANSPDPC) sau instructiunile de lucru recomandate de Consiliul European de protectia datelor (EDPB, fostul WP Art.29)

Aceasta politica de protectie a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activitati care includ colectarea, utilizarea si eventualul transferul) datelor comunicate direct sau indirect catre Fundatie, precum si utilizarea datelor cu caracter personal culese de angajatii sai din surse publice in scopul furnizarii serviciilor agreate:

- Organizarea de evenimente cum ar fi, nelimitativ:

o schimburi de opinii și dezbateri;

o colocvii, prezentări și prelegeri;

o conferințe și simpozioane;

o expoziții

- Organizarea de sondaje de opinie, studii sociologice și dezbateri publice;

- Pregatirea, editatea, realizarea și eventuala difuzare de materiale informative audio-video, publicații (cărți, articole etc.), emisiuni de radio, de televiziune, filme, materiale și mijloace de comunicare în spațiul virtual și orice alte forme de informare/comunicare individuală și publică;

- Informarea publică a listei membrilor de onoare (tabloul de onoare) conținând: datele de identificare, domeniul de activitate, modul în care aplică valorile Competență, Corectitudine și Utilitate și rezultatele obținute (în limita informațiilor ce NU pot fi considerate publicitate), prin orice modalitate de informare disponibilă, atât în spațiul fizic cât și în cel virtual;

- va acorda premii unor persoane fizice sau juridice ce au avut o contribuție deosebită la identificarea, promovarea și/sau la evaluarea gradului de conștientizare a modului de interacțiune socială bazat pe valorile Competență, Corectitudine și Utilitate, la aplicarea, evaluarea rezultatelor și/sau la actualizarea modului de interacțiune ce conduce la maximizarea Succesului / a stării de Bine / a PlusValorii;

- Acordarea de premii unor persoane fizice sau juridice ce au obținut rezultate deosebite prin aplicarea valorilor Competență, Corectitudine și Utilitate;

- Acordarea, pe bază de selecție și în limita fondurilor alocate, a burselor de studii anuale pentru domenii de maximă utilitate, membrilor de onoare / aderenți ai Fundației CCU care se implică activ în viața de organizație, fără posibilități materiale, și/sau copiilor acestora care împărtășesc și aplică valorile Competență, Corectitudine și Utilitate;

- Desfasurarea de activități de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, școli profesionale și tehnice, liceal, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și serviciile conexe acestora;

- Desfasurarea de activități de formare profesională a adulților și serviciile conexe acestora sub forma de seminarii, cursuri sau alte metode echivalente;

- Colectarea de donatii pentru finantarea activitatilor mentionate in statutul Fundatiei.

 

Practicile noastre privind protectia datelor sunt conforme cu legislatia aplicabila privind protectia datelor, dar daca, din orice motiv, termenii stabiliti in cadrul acestei politici privind protectia datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastra, aveti posibilitatea sa ne comunicati obiectia dvs. la adresa dpo@fundatiaccu.ro, urmand sa va raspundem punctual.

2. Definiții

1.1 Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se refera la dumneavoastra personal si potential la alte persoane din cadrul familiei sau a oricaror persoane implicate in activitatile mai sus mentionate la punctul 1.

Acestea includ:

· date de identificare si caracteristici personale (nume, prenume, numar telefon, email);

· in cazul membrilor ce desfasoara activitati in cadrul Fundatiei, se prelucreaza date despre experienta profesionala, competente, activitati uzuale;

· in cazul persoanelor vizate desemnate castigatoare a unor burse, ajutoare financiare de orice natura, se vor prelucra suplimentar: CNP si/sau date adresa de resedinta, cont bancar;

· in cazul persoanelor vizate ce efectueaza donatii se colecteaza contul bancar (daca acesta este furnizat, suplimentar datelor de identificare a persoanei vizate) si numarul de tranzactie efectuat la operatorul imputernicit. Fundatia nu retine datele cardului sau alte detalii aferente, tranzactia fiind realizata de imputernicit.

· in cazul evenimentelor desfasurate prin intermediul mediilor sociale (Facebook, etc) se vor inregistra si datele de indentificare din respectivele aplicatii; se pot prelucra si informatii preluate din aplicatii de comunicare de tip Whatsapp.

 

1.2 Volumul serviciilor furnizate

In cele ce urmeaza, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe serviciile existente puse la dispozitia dumneavoastra: sistemul de gestiune relatie cu persoanele vizate (CRM intern hostat la furnizor – platforma Software as a Service), sisteme de tip call-center, sisteme de mesagerie electronice (Microsoft 365), sau localizat prin intermediu site-ului web www.fundatiaccu.ro.

1.2.1 Servicii de baza

In cazul serviciului de baza, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relatiei cu persoana vizata sau persoanele imputernicite de acesta, a solicitarii de implicare in activitatiile Fundatiei, de participare la evenimentele, cursurile, seminarile sau orice alt tip de eveniment similar, sau la participarea de concursuri de acordare de suport financiar/burse. Toate informatiile colectate despre dumneavoastra sunt strict folosite pentru scopul contractual comun agreat pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat direct de dumeavoastra sau de imputernicitii dumneavoastra si/sau respectiv a contractelor semnate – acolo unde este cazul. Fundatia noastra detine si alte sisteme operationale interne cu scopul acoperirii cerintelor si oferii suportului necesar desfasurarii serviciilor contractate, prin care tranzitam informatiile colectate cu scopul oferirii celor mai bune servicii aferente solicitarii primite.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii aplicatiilor puse la dispozitie

In contextul utilizarii celor doua aplicatii, ne puneti la dispozitie in scopul inregistrarii si prin aceasta, pentru prestarea serviciilor noastre de baza, urmatoarele date cu caracter persona, mentionate anterior la pct. 1.1,.datele fiind colectate functie de tipul solicitarii, nu toate categoriile fiind necesare.

Datele in mod normal sunt prelucrate prin intermediul platformei web accesibile la adresa www.fundatiaccu.ro (avand la baza o platforma WordPress gazduita la furnizorul Romarg), respectiv prin intermediul unor aplicatii secundate de tip Office365/Microsoft365, CRM,

 

Ca si solicitant de servicii sau participant activ la activitatiile desfasurate de Fundatie aveti optiunea de a solicita modificarea datelor deja colectate sau transmise anterior, sau colectate de Fundatie, in conversatii directe sau prin transmiterea unei notificari electronice (posta electronica, servicii postale clasice, curierat) catre echipa noastra, urmand ca modificarile sa fie efectuate imediat.

 

Deși Fundația nu prelucrează în mod sistematic, ca o regulă, datele personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, deci principalul obiect de activitate al Fundației CCU nu se bazează pe prelucrarea acestor tipuri de date, există totuși situații în care prelucrarea acestui tip de date este întâlnită. La momentul actual, o astfel de activitate este reprezentată de prelucrarea datelor personale ale elevilor și studenților care, încadrându-se în anumite condiții, aplică pentru obținerea unor burse private acordate de Fundația noastră prin intermediul unui program special. Este de la sine înțeles faptul că această situație specială intervine deoarece, printre elevii care aplică în cadrul programului nostru, există și cei care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În cazul în care va interveni o altă situație în care vom prelucra date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, vom actualiza această notă de informare în mod corespunzător.

Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale în scopul acordării burselor, în general, și referitoare la prelucrarea datelor personale ale persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 16 ani, în special, veți regăsi la Secțiunea 6 a acestei note de informare.

 

Informatiile colectate despre dumeavoastra nu sunt transferate catre parteneri sau imputernicitii nostri decat in scopul efectuarii serviciilor agreate anticipat cu dumneavoastra, acolo unde este posibil solicitarile facute de dumneavoastra fiind transmise fara a fi insotite de date cu caracter personal. Exceptia o reprezinta cazurile institutiilor din componenta Guvernului Romaniei, autoritatiilor de reglementare mentionate, autoritatiilor publice centrale sau locale sau institutiile judecatoresti ce sunt implicate in procesul de restituire/retrocedare si care au obligativitatea verificarii intregului proces conform instructiuniilor legale existente, orice corespondenta fiind trasabil identificata in sistemele noastre interne.

 

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing/publicitate

Prin declaratia dvs. de consimtamant pentru primirea informatiilor si publicitatii, dorim sa va informam despre produsele, serviciile, concursurile, sondajele si promotiile actuale. Datele furnizate vor fi folosite pentru incadrarea pe un anumit specific, zona de interes astfel incat informatiile furnizate sa fie pertinente si utile pentru solicitarea dumneavoastra.

 

Daca ati optat (numai in cazul acordarii unui consimtamant separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin posta, va vom prelucra date ca numele, prenumele, adresa.

Daca ati optat (numai in cazul acordarii unui consimtamant separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin email, vom prelucra adresa dvs. de email, care a fost verificata in prealabil.

La alegerea primirii notificarilor pe telefonul dvs. mobil, vom prelucra numarul dvs. de telefon mobil.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pietei

Prelucram datele dvs. cu caracter personal in scopul cercetarii de piata si sondajelor de opinie. In acest scop, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv in scopuri statistice, neputand fi facute corelatii cu dvs. in nicio situatie. Puteti sa revocati in orice moment aceasta prelucrare a datelor, cu efect pentru viitor, fara a va expune motivele. In acest scop puteti alege din modurile mentionate in declaratia de confidentialitate (va rugam sa vedeti mai jos).

 

Aceasta prelucrare a datelor serveste la imbunatatirea scopurilor noastre mentionate in declaratia de confidentialitate, in mod special la imbunatatirea ofertelor de servicii care prezinta o mai mare relevanta pentru dvs. Respectam protectia clientilor nostri prin faptul ca efectuam cercetarea de piata cu date anonimizate.

 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării de burse de către Fundația Competenți, Corecți, Utili

O altă activitate desfășurată de fundația noastră, care presupune colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal, este cea care are ca scop acordarea de burse unor elevi și studenți care provin din familii ale căror venit mediu lunar pe membru de familie nu depăsește o anumită sumă, stabilită de către noi, printr-un Regulament de acordare a burselor.

Așa cum este normal, printre aplicanții pentru astfel de burse se vor regăsi și elevi minori ce nu au împlinit încă vârsta de 16 ani. În acest sens dorim să precizăm faptul că Fundația CCU, deși nu prelucrează în mod sistematic, ca regulă, date cu caracter personal provenite de la persoane vizate care nu au împlinit vârsta de 16 ani, în speța descrisă mai sus se va regăsi într-o astfel de situație. Pe lângă prelucrarea datelor cu caracter personal provenite de la astfel de persoane, cu ocazia acordării burselor, vom prelucra și datele părinților/tutorilor aplicanților. Este important de precizat acest aspect, deoarece prelucrarea datelor personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani are parte de un tratament diferențiat în ceea ce privește temeiurile de prelucrare ale acestor date.

 

Mai exact, aceste date pot fi:

· nume și prenume (atât a persoanelor care aplică pentru bursă, cât și a părinților/tutorilor lor și a altor membri de familie) plus alte date regăsite în copiile actelor de identitate pe care ni le puneți la dispoziție în scopul întregirii dosarului de bursă, precum: CNP, adresă de domiciliu și alte date de identificare. Dorim să precizăm faptul că cele din urmă date menționate nu vor fi prelucrate de noi cu ocazia acordării bursei, ci doar vom intra în contact cu ele cu ocazia studierii dosarului depus de către persoana vizată;

· date financiare cuprinse în documentele doveditoare, care sunt parte integrantă din dosarul de acordare a bursei, cuprinse în adeverințele de venit, cupoanele de pensie, certificatele de atestare fiscală eliberate de primării, declarațiile pe proprie răspundere dată la notar- prin care părintele fără venituri atestă lipsa acestora și în alte documente justificative pe care fundația noastră le va preciza în condițiile de alcătuire ale dosarului.

· date referitoare la educația aplicantului, care reies din adeverința eliberată de instituția de învățământ- aceasta atestă calitatea de integralist, media de absolvire a semestrului încheiat și faptul dacă elevul/studentul beneficiază de bursă din parte instituției de învățământ căreia îi aparține.

 

Ca temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal ale aplicanților, în scopurile enunțate mai sus, ne bazăm pe temeiul contractual dat de contractul de sponsorizare, prin intermediul căruia este acordată bursa privată. În cazul prelucrării datelor personale ale părinților/tutorilor sau ale celorlalți membri de familie (frați, surori sau alte persoane aflate în grija familiei), aceasta este realizată având la bază obligația legală de a verifica veridicitatea situației financiare prezentate în dosarul de bursă, situație ce constituie principalul și singurul criteriu de acordare a burselor către elevii/studenții aplicanțPentru cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, dorim să facem următoarea distincție: în cazul aplicanților cu vârsta sub 16 ani există o obligație legală de a confirma prelucrarea datelor lor prin acordarea consimțământului, ce va avea loc prin intermediul părintelui/tutorelui său, care va semna în numele și pe seama acestuia, în calitate de reprezentant legal.

 

Ca precizare suplimentară, dorim să vă informăm despre faptul că, odată cu înaintarea actelor necesare pentru acordarea bursei private, ne puneți la dispoziție copii de pe actele dvs. de identitate sau chiar exemplare în original ale unor acte doveditoare (ex: adeverința de la instituția de învătământ, adeverința de salariu, declarația pe proprie răspundere etc). Acestea vor fi folosite de către Fundație doar în scopul analizării dosarului si a acordării burselor. Ulterior acestui moment, toate documentele fizice- copii sau originale- vor fi distruse. Vom păstra doar datele personale ale aplicanților aleși pentru acordarea burselor. Perioada de stocare ale acestor date se întinde în primul rând, pe perioada de acordare a bursei (6 luni), prelungindu-se apoi, la încheierea acordării bursei pentru încă 3 ani.

 

7. Durata stocarii datelor

Datele dvs. de utilizare, precum si datele referitoare la solicitarile dvs. vor fi pastrate o perioada determinata de 3 ani de la incetarea relatiei. In cazul in care in cadrul relatiei contractuale au intervenit si tranzactii financiare, datele dumneavoastra vor fi pastrate pe intreaga durata a realizarii activitatii plus perioada de 5 ani ulterioara. In cazul, extrem de rar, in care suntem nevoiti sa raportam tranzactiile la autoritatii de reglementare in domeniu atunci perioada se poate prelungi la 7/10 ani.

 

8. Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor in tari din afara Spatiului Economic European

 

Organizatia noastra nu utilizeaza pentru furnizarea serviciilor si prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spatiului Economic European. In cazul in care apare necesitatea transferului de informatii catre eventuale entitati din afara Spatiului Economic European, eventualul transfer se va putea efectua doar in baza aprobarii dumeavoastra explicite (in mare majoritate a cazurilor vi se va recomanda ca acest transfer sa fie efectuat si controlat direct de catre dumneavoastra).

Societatea noastra poate utiliza servicii tehnologice ce pot ajuta procesul organizational intern: · sisteme de posta electronica – email, ie. Microsoft 365 (detalii aici); · platforma de CRM SendinBlue (detalii aici); · prin intermediul platformei WebPress a site-ului www.fundatiaccu.ro, gazduit la furnizorul ROMARG (detalii aici); · prin intermediul platformei Facebook (https://www.facebook.com/FundatiaCCU/) (informatii suplimentare aici); · prin intermediul canalului de YouTube (link canal) (detalii privacy policy Google: aici); · prin intermediul platformei Linkedin, link, (detalii privacy aici);

· platforma de comunicare Zoom (se inregistreaza doar adresa de email pentru transmiterea invitatiei, acestea fiind eliminate imediat dupa eveniment);

· platforma de comunicare SMS oferita de Orange Romania Bizpack (se inregistreaza doar numarul de telefon pentru transmiterea informatiei necesare/invitatiei, dupa care datele sunt sterse); · in cazul efectuarii de donatii, prin intermediul platformei „Euplatesc.ro” (detalii aici);

toate aplicatiile asigurand ca rezida in interiorul Spatiului European la furnizorii agreati cu care Societatea are contracte valide ce asigura la randul lor conformarea si protectia datelor cu caracter personal conform GDPR.

 

9. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obtinute din urmatoarele surse:

(a) direct de la dvs. atunci cand: solicitati initierea serviciilor, activitatilor aceasta putandu-se efectua fie direct prin intermediul platformei www.fundatiaccu.ro, fie prin telefon sau email;

(b) prin activitatile pe care le desfasurati in timpul perioadei cat beneficiati de activitatile oferite, cum ar fi informatii suplimentare, istoricul conversatiilor prin intermediul diverselor canale de comunicatie (mail, social media, etc);

(c) de la terti, cum ar fi in cazul in care primim datele dvs. personale de la terti de unde suntem imputerniciti sa le preluam (companii, asociatii din care faceti parte si carora le-ati acordat in prealabil imputernicirea utilizarii datelor.

 

10. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise in prezenta Notificare sunt:

(i) executarea unui acord de participare la activitati prestabilite ale Fundatiei – activitati echivalente contractului – temei contractual

(ii) executarea unui contract de donatie – temei contractual

(iii) interesele noastre legitime si/sau necesitatea de a incheia sau de a executa un acord/contract, in conformitate cu dispozitiile legale privind confidentialitatea datelor si

(iv) consimtamantul dvs.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti includ cerintele noastre de a utiliza datele dvs. personale in litigii, anchete ale autoritatilor, prelucrarea datelor in scop de reclama, marketing sau publicitate sau in alte scopuri legale care implica Societatea.

 

11. Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a mentine acuratetea datelor si a asigura utilizarea corecta a datelor, implementam masuri de securitate fizica, IT si organizationale rezonabile si adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucram.

Luam masuri de securitate tehnice si organizatorice pentru a va proteja datele de accesul nedorit intr-un mod cat mai amplu posibil. In afara de securizarea mediului de operare, de exemplu, in anumite zone (cont de client, formular de contact pentru site) folosim procedeul de criptare. Informatiile pe care le furnizati vor fi transmise ulterior, in forma criptata, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzatoare a datelor de catre terti. Puteti identifica acest aspect prin faptul ca in bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacat inchis, iar bara de adresa incepe cu „https“.

Securitatea datelor va fi ajustata in functie de stadiul actual al tehnicii.

 

12. Drepturile dvs.

12.1 Dreptul de acces

Aveti dreptul sa solicitati oricand informatii de la noi despre datele stocate despre dvs., precum si, intre altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt transmise aceste date si despre scopul stocarii. Pentru toate celelalte copii cu exceptia primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplica pentru comunicarea informatiilor pe cale electronica.

 

12.2 Dreptul de retragere

Daca v-ati dat acordul cu privire la utilizarea datelor, il puteti retrage in orice moment cu efect pentru viitor (o data ce serviciile contractate au fost finalizate), fara a va expune motivele. Pentru aceasta este suficient sa trimiteti un email la dpo@fundatiaccu.ro .

De asemenea, dreptul la stergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

12.3 Dreptul de rectificare

In cazul in care datele dvs. colectate de societatea noastra sunt incorecte, puteti sa solicitati corectia acestora in orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dvs sau a reprezentantului cu care sunteti in contact.

 

12.4 Dreptul de stergere

Aveti dreptul sa obtineti de la societatea noastra stergerea datelor dumneavoastra, ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

Stergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuata in orice moment, prin intermediul solicitarii prin metodele deja enuntate sau utilizand datele noastre de contact generale aferente fiecarui solicitare/serviciu. De regula, datele dvs. sunt sterse imediat, dar nu mai tarziu de o luna de la solicitarea acestui drept. Daca stergerea contravine sau mentinerea datelor este necesara conform obligatiilor de pastrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementari legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevazute de lege, in loc de stergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. asigurandu-se astfel imposibilitatea folosirii acestora in absolut nici un alt scope decat arhivistic sau pentru audit/verificare. Daca acesta este cazul contului dvs. de client, veti primi o notificare de la noi in acest sens. Dupa stergerea datelor dvs., nu mai este posibila primirea informatiilor.

 

12.5. Dreptul de portare a datelor

In cazul in care ne solicitati datele cu caracter personal puse la dispozitie, daca doriti, va vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele intr-un format structurat, comun si procesabil electronic. Acesta din urma numai daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si doar aferent datelor pe care ni le-ati incredintat. Datele obtinute in urma serviciilor prestate nu intra in scopul unui astfel de proces, urmand ca o discutie sa fie abordata separat.

 

12.6 Dreptul la obiectie

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor in conditiile si cazurile prevazute de legea aplicabila (situatii care includ prelucrarea datelor in scopuri de marketing direct), in orice moment si fara a va expune motivele. In plus, va atragem atentia ca, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire

la serviciile angajate si desfasurarea programelor pentru clienti sa poata fi limitate sau sa nu mai poata fi realizate, rugandu-va astfel sa analizati cu atentie inainte de transmiterea unor astfel de solicitari.

 

12.7 Drepturi extinse in ceea ce priveste prelucrarea datelor in scopul evaluarii personalizate

In afara de drepturile mentionate mai sus, in ceea ce priveste prelucrarea datelor in scopul evaluarii personalizate (acolo unde este aplicabila crearea de profiluri), aveti dreptul suplimentar la interventia umana in procesul de luare a deciziilor, dreptul de a contesta decizia si dreptul de a va exprima punctul de vedere.

 

 

12.8 Contact (pentru punerea in vigoare a drepturilor persoanelor vizate) Daca ne contactati prin email la dpo@fundatiaccu.ro sau prin posta (sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5), informatiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dvs. si numarul dvs. de telefon, daca este cazul) vor fi stocate de noi pentru a va raspunde la intrebari, respectiv pentru a va satisface solicitarea. Stergem datele care apar in acest context dupa ce spatiul de stocare nu mai este necesar sau limitam procesarea daca exista obligatii de pastrare stipulate de lege.

 

13. Dreptul de a depune plangere

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la o autoritatea competenta de supraveghere (mentionata in sectiunea 1 de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, daca sunteti de parere ca vi s-au incalcat drepturile privind protectia datelor.

 

14. Intrebari despre protectia datelor

 

Intrebarile legate de toate prelucrarile de date pot fi adresate oricand la:

Adresa: sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5. Responsabil cu protectia datelor, email: dpo@fundatiaccu.ro, telefon: 021.411.77.20

 

Nu in ultimul rand, aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la urmatoarele date de contact: Web page: http://www.dataprotection.ro

sau direct pagina pentru transmiterea unei plangeri: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala. Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Vrei să afli mai multe despre noi ? Suntem aici ca să ne contactezi.