Despre CCU

Fundația CCU

Fundația Competenți, Corecți și Utili, este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2017, urmând ca prin activitatea depusă să promoveze valorile     Competență, Corectitudine și Utilitate.

Scop

Fundația CCU are ca scop promovarea valorilor menționate mai sus, atât la nivel individual cât și la nivel de organizații, instituții și companii, astfel încât activitățile lor sociale și economice să aibă cât mai mult success.

Misiunea Fundației CCU este de a oferi oportunități concrete celor care împărtășesc valorile Competență, Corectitudine și Utilitate.

Obiectiv

Fundația CCU are ca obiectiv formarea unei comunități de persoane, organizații, instituții și companii care împărtășesc valorile noastre. Dorim ca numărul membrilor în următorii 5 ani să ajungă la 3.000 de persoane și 300 de organizații, instituții și companii publice sau private.

Activitate

În următorii 5 ani, Fundația CCU își propune să organizeze peste 250 de evenimente din categoriile dezvoltare personală și profesională, schimburi de experiență și networking, pentru cei care împărtășesc valorile Competență, Corectitudine și Utilitate.

 

Cum pot deveni membru ?

Membrii aderenți ai Fundației Competenți, Corecți și Utili, pot fi persoane fizice sau juridice, cu deplină capacitate de exercițiu și folosință, române sau străine, indiferent de religie, convingeri politice, sex sau obiectiv de activitate, care aderă la Fundație, înțeleg și acceptă valorile și Statutul acesteia.

Calitatea de membru aderent al Fundației CCU se dobândește:

  • Prin semnarea unei adeziuni prin care persoana interesată declară că este de acord și cunoaște prevederile statutului Fundației Competenți, Corecți și Utili – CCU;
  • După transmiterea informațiilor actualizate ale persoanei interesate, complete și corecte;
  • După analiza și aprobarea adeziunii de către Comisia de Integritate, un organ administrativ special numit în acest sens de Consiliul Director;
  • În urma plății sumei pentru următorul interval de timp.

 

Mesajul Fondatorului

“ Fundația Competenți, Corecți și Utili – CCU, va contribui semnificativ la succesul oamenilor, organizațiilor, instituțiilor și companiilor care împărtășesc valorile           Competență, Corectitudine și Utilitate ” Cristian Varban

Domnul Cristian Varban a devenit antreprenor în anul 1991, când a înființat prima firma din Grupul REAL, în componența căruia, de-a lungul anilor, au funcționat mai multe companii cu diverse domenii de activitate, cele mai importante fiind Tipografia REAL S.A., REAL GRUP INVEST S.A. și Real Teco S.R.L.

Este absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București, promoția 1985. Și-a început cariera profesională la Întreprinderea Electronica S.A și în cadrul Institutului de Cercetări Electronice București, lucrând că inginer proiectant cât și ca inginer de service.

Preocupat de aportul pe care fiecare persoană poate să îl aducă societății, a înființat în anul 2017 Fundația Competenți, Corecți și Utili - CCU, un proiect de suflet pentru promovarea valorilor Competență, Corectitudine și Utilitate, și pentru succesul celor care le împărtășesc.

Vrei să afli mai multe despre noi ? Suntem aici ca să ne contactezi.