RASPUNDEREA DISCIPLINARA A ANGAJATILOR

Raspunderea disciplinara a angajatilor - Seminar Gratuit - Fundatia CCU

Răspunderea disciplinară a angajaților


În data de 28.03.2019 a avut loc Seminarul "Răspunderea disciplinară a angajaților. Procedură și orientări practice”, eveniment organizat GRATUIT, de către  Fundația Corecți, Competenți și Utili.

Speaker-ul acestui eveniment a fostdoamna Mihaela Ștefan – Avocat  în cadrul Darian DRS Legal.


Respectarea disciplinei muncii este o obligație generală a oricărui salariat; această obligație derivă din raportul de subordonare care se stabilește între părți după încheierea contractului de muncă pe tot parcursul executării acestuia. Disciplina muncii reprezintă o obligație juridică de sinteză care însumează în esență totalitatea îndatoririlor asumate de către salariat prin încheierea contractului de muncă.

Obligațiile ce trebuie respectate de către salariat pot izvorî din următoarele: acte normative, generale sau speciale; contracte colective aplicabile la nivel de societate; contractul individual și fișa postului; regulament de organizare și funcționare; regulament de ordine interioara; dispozițiile legale date de șeful ierarhic verbal sau scris în exercitarea atribuțiilor sale de coordonare, îndrumare și control.

Răspunderea disciplinară prezintă următoarele trăsături: are o natură contractuală și nepatrimonială; are un caracter exclusiv personal; se transpune într-o constrângere de ordin moral și/sau patrimonial; exercită o funcție sancționatorie preventivă și educativă; se poate cumula cu alte forme ale răspunderii juridice.


În cadrul evenimentului "Răspunderea disciplinară a angajaților. Procedură și orientări practice” s-au discutat următoarele aspecte:

  •  procedura de cercetare și sancționare disciplinară;
  • moduri de individualizare a procedurii legale în documentele interne ale companiei;
  • sarcina probei și modalități practice de dovedire a abaterii disciplinare;
  • termenele legale pentru aplicarea sanțiunii și modalitatea de calcul a acestora;
  • posibile situații de confuzie cu necorespunderea profesională;
  • individualizarea sancțiunii disciplinare;
  • confuzii la calculul termenului legal pentru contestarea sancțiunii ce pot duce la anularea deciziei de sancționare;
  • modalitățile de comunicare a sanțiunii acceptate legal; cazuri de valabilitate a comunicării prin email;
  • orientări ale instanțelor de judecată din ultimii 2 ani.

Vrei să afli din timp despre webinariile GRATUITE organizate de Fundația CCU ?

Abonează-te acum prin formularul alăturat!


Ups. Vă rugăm să încercați din nou!
Mesajul a fost trimis cu succes!

Abonare Newsletter

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

Vrei să afli mai multe despre noi ? Suntem aici ca să ne contactezi.